Safety

När vi konstruerade och dimensionerade Microbiken, så utgick vi från en cyklistvikt på 100 kg och en användning under 10 år.
Nu har det gått 20-25 år sedan de gamla Microbikearna tillverkades. Vad innebär detta?
Lederna är tillverkade i en höghållfast aluminiumlegering (Fortal). Lederna är sedan limmade i aluminiumrören med ett epoxilim som är värmehärdat. Limleverantören hade långtidstester för hållfastheten som var bra men det är osäkert om det gäller för 25 år. Jag har ställt frågan till limtillverkaren och väntar på svar (feb 2013). Svar från Huntsman i april 2013 på engelska, se nedan.
Under årens lopp har jag sett diverse olika haverier på cykelramen. Av dessa finns det egentligen bara en typ av haveri som jag är rädd för och därmed vill varna för: brott i limförbandet på den undre leden fram, som håller leden i aluminiumbalken. Här kan man få effekten att balken tar i marken och orsakar tvärstopp.

För att upptäcka om limförbandet släppt kan du dra och trycka i längdriktningen av den undre balken. Här ska normalt vara ett litet glapp på högst en millimeter. Är glappet kännbart större, så indikerar det ett fel och måste undersökas vidare innan du använder biken.

To detect if a glue joint broken, you can push and pull in the lower frame part. A normal play here is at the most 1 mm. Is the play more it indicates something is wrong and a further investigation is needed.

 

 

 

 

 

 

 

Exempel på brott i limförbandet vid vevhuset. Personen som cyklade rapporterade att det hände inte mycket mer än att balken vek sig och remhjulet stoppade mot marken.

Example of breakage in the glue joint at the crank house. The person riding the bike reported nothing more happened than the belt wheel hit the ground and stopped.

 

 

 

 

 

 

  

Safety

When we designed the MicroBike, structure and dimensions were based on a bike rider of maximum 100 kilos and a use time of 10 years. 20-25 years have now passed. What does that mean concerning safety and breakage of frame parts?
My concern is mainly about the assembly of the joints in the aluminum tubes.

The joints are made of high strength aluminum (Fortal) and then glued on the insert areas in the tubes using epoxy glue and cured in heat. The supplier of the glue had good long term tests but I am not sure it is valid for 25 years. I have put the question to the manufacturer and await their answer now (Feb 2013). Answer from Huntsman (April 2013):

"As already discussed on
the phone, seeing the geometry of the bonding (thin thickness + protected by a
gasket), I think the bikes should still be usable as Araldite AW 106/HV953U was
proven to be a very reliable adhesives over the past 20 even 30 years.

But nobody can ensure that the bikes were not
submitted to unexpected mis-use, like riding with high loads or shocks. Your
test idea is a good one to test the integrity of the joint. As I told you, some
institutes are also able to carry out non destructive tests to check possible
cracks in adhesive joints."


Thru the years I have seen various types of breakage in the frame. Among those it is mainly one I am afraid of and want to issue a warning about: breakage in the glue joint in the lower front joint. A breakage here can cause the lower tube to hit the ground and a sudden stop. To detect this, do the procedure shown in the picture.

 

Maintenance and repair

Här beskriver jag ett antal kända fel som jag har gjort instruktioner för så att du ska kunna reparera själv. I mina instruktioner förutsätter jag att du kan hantera vanliga verktyg och har grundläggande tekniska kunskaper. Känner du att du faller utanför detta så rekommenderar jag att du ber en kamrat om hjälp eller att du uppsöker en cykelverkstad och tipsar om webbplatsen till reparatören.
Är din MicroBike drabbad av något annat haveri så tar jag gärna emot frågor för att lösa det åt dig.

The most common faults are described here. I have made instructions for repair so you are able to repair by yourself. In my instructions I assume you can handle common tools and have a general basic technical knowledge. If this doesn´t apply on you I recommend you ask a friend to help or see a bicycle repair shop and inform the mender about this web page.
Do you have another breakdown on your MicroBike, I am happy to answer your questions to try to solve the problem.

Kuggremmen kuggar över på remhjulet

Symtom: när du trampar hårt så smäller/knäpper det från bakhjulet.
Orsak: 1 Feljusterad remspänning. 2 Slitet bakre kuggremhjul
Åtgärd: 1 Se instruktion för Remspänning. 2 För att byta kuggremhjul, se i början och slutet av instruktion för Återfettning av växelnav.

The kogbelt slips on the belt wheel

Symptom: when pedaling hard a snapping sound emerges from the back wheel
Reason: 1 wrong adjusted belt tension. 2 Worn out rear kogbelt wheel.
Repair: 1 follow instruction to Adjust kogbelt tension. 2 To replace kogbelt wheel see beginning and end of instruction Regreasing of shift gear hub.

Byt däck och slang

Instruktion för Byte av däck och slang.
Se även instruktion för Remspänning.

Replace tire and tube

Instruction for Replacement of tire and tube.
Also use instruction to Adjust kogbelt tension.

Återfettning av växelnav

Symtom: växlingen fungerar dåligt och/eller bromsen tar inte omedelbart.
Orsak: Efter mellan 10 och 20 år så har fettet i växelnavet torkat.
Reparation: Återfettning av växelnav.
Kommentar: att återfetta 3-växelnavet går till på samma sätt som för 2-växelnavet. Växelväljaren (den lilla kedjan som går in i navaxeln) kan gängas loss.

Regreasing of shift gear hub

Symptom: malfunction in shifting gear and/or brake does not apply immediately.
Reason: After 10-20 years the grease in the hub is dry.
Repair: Regreasing of shift gear hub.
Comment: to regrease the 3-speed hub is the same procedure. The shift operator (small chain in center of axle) can be screwed loose.